Salamander – твоето най-добро качество на живот!

Salamander – твоят поглед към света!

Профил Груп стартира изпълнението на фасадните елементи на жилищна сграда „Marrone“

Профил Груп ЕООД, лицензиран партньор на Salamander Industie-Produkte GmbH -Германия, стартира изпълнението на фасадните елементи на жилищна сграда „Marrone“, която се намира в близост до парк Гео Милев и зала Фестивална, гр. София. Сградата е от най-висок клас и е в категорията на така наречените – Пасивни сгради. Профил Груп ЕООД е главен изпълнител на частта дограма, външни ролетни щори и парапети.

научи повече

Salamander – качество без компромиси!

Защо Salamander е синоним на качество

√ Безкомпромисен производствен контрол

√ Несравним с останалите марки на пазара искрящо бял цвят на профила

√ Брилянтна повърхност

√ Технически иновации в сферата на екструзията на PVC

√ Сертификат на продуктите по стандарт EN 12608 и стандарт RAL-GZ/716

√ Всички продукти с марка „Salamander“ са тествани и притежават съответните сертификати от реномираните институти ift Rosenheim (Германия) и CST (Франция)

EU-imginnovation-img

 

СКЛЮЧЕН  ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

На 16.08.2021г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ между „АГЕНЦИЯ МИТЕВ-РАДУЛОВ“ ООД  и Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089 „ Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Целта на проекта е Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Срок на договора: 3 месеца (16.08.2021 – 16.11.2021 г.)

Място на изпълнение: град Ловеч

Стойност на договора: 50 000 лв.

Information_EU_Project_antiCovid-19_measures

Често задавани въпроси