249522_208067075897921_392232_n

Прозорецът най-общо представлява отвор в сграда с различна форма и големина. Основното му предназначение е да осигурява достъп на светлина и въздух във вътрешността на сградата.
Прозорецът заема важно място в съвременнното жилище или работно помещение. От него до голяма степен зависи защитата от вредните природни условия и същевременно осигурява достъп на изключително важните за живите организми и хората въздух и светлина. За това изборът на прозорец е от особено важно значение. Със своята дълготрайност, лесна поддръжка и отлична топло и шумоизолация прозорците изработени от PVC намират все по-добър прием от убедените в качествата им клиенти.
Според разпределението прозорците биват с едно и повече крила /двукрил, трикрил и т.н/, а с оглед на начина на отваряне според предназначението биват:

Дограма bluEvolution 92, Salamander - комплекс

Стандартно отваряне по вертикалната ос.

Класическото отваряне на прозорците е по тяхната вертикална ос. Това позволява пълно отваряне на прозореца, като крилото може да достигне над 150 градуса на отваряне. На чертежи това отваряне се показва със символите < и > , като острата им част показва свободната им страна.

Отваряне по хоризонталната ос.

Това отваряне има много предимства, сред които са:

– Безопасност;
– Затваряне при течение;
– Защита от крадци;

Като недостатък можем да изтъкнем, че ъгълът на отваряне е малък и не позволява бързо проветрение. За това този вид отваряне почти винаги се комбинира заедно с вертикално, което дава пълна функционалност на вашия прозорец. На чертежи този тип отваряне се показва със знака символ ^.

Комбинирано отваряне – по вертикална и хоризонтална ос (двуплосткостно), което има все по-голямо приложение, тъй като включва и двата вида отваряния.

Прозорци – тип хармоника – отварянето позволява изпълнението на врати и прозорци с голяма проходна площ при отворено положение с леко и безшумно движение на крилата.

Системи за плъзгане:

Класическо плъзгане – при него имаме специфична каса с 2 или 3 писти за плъзгане на крилата.

Паралелно плъзгане – при него имаме стандартна каса със специален механизъм/обков, който позволява изнасяне на отворенето крило и успоредното му движение спрямо затвореното.

Отваряне с механизъм тип „Фолксваген“ (PSK)

При системата тип „Фолкваген“ отваряемото крило на прозореца или вратата не е на отделна ос от останалите прозорци, а е на същата, което позволява добро уплътнение. При отваряне прозорецът излиза леко навън и след това се приплъзва покрай статичното крило.

Голямо предимство на тази система е, че може да се комбинира с отваряне по хоризонталната ос. На чертежите това отваряне се обозначава със стрела по посоката на отваряне: -> или <-.

Плъзгане с повдигане – „хебе шибе“

Сравнително новата система за отваряне чрез плъзгане с повдигане, наричана понякога и „хебе шибе“ (от немски език), е много популярна, защото позволява крила с изключително голям размер (до 3 метра). Това я прави подходяща за заведения, зимни градини, преходи към дворове.

Можем да добавим още и че според дизайна си видовете прозорци биват прави, заоблени и кръгли.

7779c3f32b9d22a14798658b0c7a81a6.png

Флоатно – подходящо за употреба в строителството, обзавеждането, и всички други приложения, които изискват неутрално прозрачно стъкло.

Цветно – обемно оцветено в масата си флоатно стъкло в различни цветове.

Слънцезащитно – качествата му са от максимална полза за фасадно остъкляване. Най-масово приложение намира при търговски обекти, образователни, индустриални и модерни жилищни сгради, хотели и др.

Енергоспестяващо /нискоемисийно/ – разграничават се по вида на покритие:

  • Твърдо покритие – подлежи на всякаква обработка, включително ръчна;
  • Меко покритие – има по-добър коефициент за топлопроводимост, но при него е възможна само машинна обработка;

Стъкло 4 сезона“ – най-добрият продукт на пазара в момента, който маскимално добре съчетава функциите на задържане на топлината през зимата и недопускането и в помещението през лятото. Когато си купувате нова дограма инвестирайте в стъклата със специални покрития, защото за да бъде една дограма ефективна, не е важен само профилът, а и стъклопакета. Стъклопакет, изработен само с 2 флоатни стъкла обезсмисля инвестицията във висококачествен профил като „Salamander„, защото загубата на енергия ще е значителна. Много сполучлива комбинация се получава при използването на стъклото „4 сезона“ заедно с едно обикновено и едно Ка или енерджи/бяло/Ка – при 32 или 40 мм обща дебелина на стъклопакета. При тази комбинация се постига много добра топлоизолация на стъклопакета: U-0,7-0,8 W/m2K. При тези стойности на топлоизолация на стъклопакета вече могат спокойно да се покриват изискванията, които се поставят при изграждането на т.н.“пасивни къщи„.

Анти-рефлектно – предназначено за витрини и фасади на търговски сгради, информационни пана, рамки на картини, фотографии и други места, където е необходима невидима преграда. Благодарение на покритието си, отражението и блясъка на стъклото е намалено с почти 100% и е почти невидимо.

– Стъкла със специално предназначение:

  • Ламинирано стъкло
  • Противозломно стъкло
  • Бронирано стъкло
  • Темперирано стъкло
  • Огнеупорни стъкла

* Много популярно е и ниско-емисионното стъкло, известно като КА стъкло – флоатно стъкло с допълнителна обработка за подобряване статиката му, топло и шумоизолацията и светлопропоскливостта. То има много по-ниска стойност на топлопредаване и влагането му в стъклопакет повишава топлоизолационните качества на прозореца. КА стъклото представлява обикновено стъкло със специално покритие от технологичен материал, нанесен върху едната му страна. Стъклото се поставя от вътрешната страна на прозореца, с покритието към вътрешността на стъклопакета.

ACrossSectionOfAnI

Стъклопакетът е изключително важен елемент от прозореца и е основен фактор за топло и звуко-изолиращите му качества. Най-общо казано, стъклопакетът представлява две или три стъкла с херметически затворен, с две бариери, въздух или газ между тях. По този начин стъклопакетът притежава определени качества по отношение на шумо и топлоизолация и допълва цялостните качества на прозореца.

Стъклопакетът се изработва от две или три стъкла. Дебелината и видът на стъклата варира и това оказва влияние на изолационните качества на прозореца. Дебелината може да е например 4 или 6 мм, а видът може да бъде обикновено (бяло) стъкло, тонирано, триплекс (усилено стъкло срещу взлом и защита от счупване) или закалено.

Друг важен аспект е количеството пропусната светлина. Освен за топлина и шум, стъклопакетите имат и коефициент на пропускане на светлина. Той е най-висок при обикновените стъкла, по-нисък при КА стъклата и чувствително по-нисък при тонираните.

В зависимост от стъклата, които се използват, стъклопакетът може да варира много в качествата си -шумо и топлоизолационни, статичност и др.