За нас

„Агенция Митев-Радулов“ стартира своята дейност през 1991 г. с износ на материали за дървообработващата промишленост, предимно за Европа и Близкия Изток.

След 1997 г. фирмата се специализира основно в представителство и внос за България на PVC профилни системи за производство на врати и прозорци “Salamander Industrie – Produkte” GmbH –  Германия (www.sip-windows.com)

“Агенция Митев-Радулов”  печели своите клиенти с високи стандарти за качество, добри партньорски политики, висок морал в бизнеса и визия за бъдещето.

Еднозначните приоритети и ясните цели, които ръководството поставя, както и хармонията между отделните структурни звена и всички служители в тях, осигуряват на фирмата гаранция за успех в нейното развитие. Водещите принципи във фирмената ни политика са:

  • Глобално мислене и действие в национален мащаб;
  • Стремеж към бързина и експресно решаване на проблемите;
  • Толериране на клиенти, ориентирани към по-високото качество и иновациите

Основен приоритет за нас е имиджа на фирмата, на представляваните марки, на нас самите. Неделима част от ценностната ни система е честност към фирмата,  към партньорите и клиентите, към държавата, честност към нас самите.

Високо ценим работата в екип и стремежа за бързо, професионално и коректно изпълнение на служебните задължения.

Основен приоритет за нас е имиджа на фирмата, на представляваните марки, на нас самите. Неделима част от ценностната ни система е честност към фирмата,  към партньорите и клиентите, към държавата, честност към нас самите.

Висока оценка при нас получава  работата в екип и стремежът за бързо, професионално и коректно изпълнение на служебните задължения.

През 2007 г. “Агенция Митев-Радулов” откри нов офис на адрес: гр. Ловеч,  ул. „Александър Кусев“ №9, където е и основното седалище на фирмата.Представителеният офис и склад в София са на адрес: гр. София, ж. к. Дружба 2, ул. „Цветан Лазаров“ №162.

На площ от около 2000 м² се простира складовата база на фирмата на адрес: гр. Ловеч, Баховско шосе. Складът е оборудван по специалните изисквания на производителя относно съхранението на профилите и аксесоарите.

Фирмата разполага със собствени камиони, обслужващи ежедневно многобройните партньори на Salamander във всички точки на страната.

Нашият екип

Управители

Георги Радулов
Георги Радуловсъсобственик и управител на АМР
Пламен Митев
Пламен Митевсъсобственик и управител на АМР

Търговски отдел

Велислава Петкова
Велислава Петковаръководител търговски отдел
инж. Добри Вълов
инж. Добри Вълов зам. ръководител търговски отдел

Счетоводен отдел

Ваня Първанова
Ваня Първановаоперативен счетоводител
Моника Стоянова
Моника Стояноваоперативен счетоводител

Склад

Минчо Йорданов
Минчо Йордановработник склад
Христо Йотов
Христо Йотовработник склад
Невелин Димитров
Невелин Димитровшофьор