Project Description

Резиденция на посолството на Република България във Френската република

Изпълнител – СААВ
Профилна система – Streamline 76
Цвят – Бял
Местонахождение – Avenue Rapp 1, 75007, Paris
Инвеститор – Посолството на Р. България

Сайт СААВ
Facebook СААВ